Chevrolet Camaro-71

Pågående renoveringar

Pontiac GTO-65

Pontiac GTO-65

Chevrolet Camaro-71

Chevrolet Camaro-71

Pontiac Grand Prix-64

Pontiac Grand Prix-64

Chevrolet 210-56

Citroen CV2-59

FORD pickup-54